Với chương trình tiếp thị liên kết của TechHost, Bạn sẽ nhận được tiền từ khách hàng, đối tác hay bạn bè mà bạn giới thiệu để sử dụng dịch vụ chất lượng cao nhất từ TechHost. Bạn nhận được hoa hồng. Họ nhận được dịch vụ chất lượng. Đôi bên cùng có lợi!

GIỚI THIỆU KHÁCH BẠN

Với Chương trình liên kết TechHost, bạn có thể kiếm tiền tốt hơn từ các mối quan hệ và phạm vi tiếp cận mà bạn đã có.

ĐỀ XUẤT ĐIỀU TỐT NHẤT

Nhiều người giới thiệu TechHost hàng ngày ngay cả khi không tham gia Chương trình liên kết của chúng tôi. Đó là bởi vì chúng tôi cung cấp theo lời hứa về chất lượng tốt nhất

KHÔNG CẦN ĐẦU TƯ

Đăng ký và sau khi chúng tôi đã phê duyệt bạn cho chương trình của chúng tôi, bạn có thể bắt đầu kiếm tiền với Chương trình liên kết TechHost. Thật dễ dàng như 1-2-3.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI NHẬN ĐƯỢC HOA HỒNG

90-Day Cookie

Khi khách truy cập trang web của bạn nhấp vào biểu ngữ hoặc liên kết văn bản của chúng tôi, họ sẽ được chuyển tiếp đến trang web của chúng tôi và quá trình theo dõi bắt đầu. Chúng tôi lưu cookies 90 ngày để đảm bảo rằng ngay cả khi họ không đặt hàng ngay, bạn vẫn sẽ nhận được hoa hồng.

Đơn hàng đủ điều kiện

Để mang lại hoa hồng, đơn đặt hàng cần phải đáp ứng một số tiêu chí như khách hàng phải thanh toán và không bị hủy trong vòng 45 ngày đầu tiên.

Tóm tắt theo thứ tự

Sau khi khách truy cập từ trang web của bạn đặt hàng, bạn sẽ thấy điều đó trong tài khoản affiliate của mình. Mỗi tháng một lần, các đơn đặt hàng được chúng tôi xem xét và phê duyệt để thanh toán hoa hồng.

Các khoản thanh toán

Bạn có thể rút tiền về tài khoản của mình hoặc dùng để đăng ký dịch vụ của TechHost khi đạt mức hoa hồng 2.000.000 VNĐ