VPN Site-to-Site là gì ?

Mạng riêng ảo dưới dạng dịch vụ (VPNaaS) là một giải pháp nâng cao giữa các trang web giúp kết nối các loại cơ sở hạ tầng khác nhau – ví dụ: các phiên bản tại chỗ với các máy chủ đám mây. Giờ đây, nó có sẵn dưới dạng dịch vụ tích hợp trong vCloud của TechHost

Các đường hầm ảo an toàn giữa nhiều mạng riêng kết nối các chi nhánh của công ty từ xa thành một mạng và cung cấp cho tổ chức quyền truy cập vào tài nguyên dự án trên đám mây mà không cần phần mềm hoặc phần cứng bổ sung.

VPNaaS cung cấp khả năng kết nối các cơ sở hạ tầng của công ty được triển khai với các đám mây công cộng hoặc tại chỗ khác nhau. Do đó, các dự án được triển khai trên Cơ sở hạ tầng kết hợp của TechHost có thể được kết nối với các trung tâm dữ liệu và trung tâm dữ liệu siêu cấp khác nhau của các nhà cung cấp dịch vụ khác.

Giờ đây, khách hàng có thể dễ dàng mở rộng mạng ảo trên các mạng công cộng để gửi và nhận dữ liệu như thể các phiên bản máy tính của họ được kết nối trực tiếp với mạng riêng.

Để kết nối hai hoặc nhiều điểm cuối từ xa, VPN sử dụng các kết nối ảo thông qua các mạng vật lý. Để bảo mật thông tin liên lạc VPN, lưu lượng truyền giữa các điểm cuối từ xa được mã hóa. Việc triển khai VPN của chúng tôi sử dụng các giao thức Internet Key Exchange (IKE) và IP Security (IPsec) để thiết lập các kết nối VPN an toàn và dựa trên giải pháp IPsec của strongSwan.