Giới thiệu về DirectAdmin

DirectAdmin được biết đến với danh tiếng ở sự đơn giản, nhẹ nhàng, ít tốn tài nguyên, hiệu quả và dĩ nhiên đầy đủ các tính năng của một hosting Control Panel. Directadmin là Control Panel quản trị Hosting dành cho Server Linux, DirectAdmin hỗ trợ tốt cho cả 2 loại server VPS và Server riêng.

DirectAdmin với giao diện người dùng

  • Tạo trang web và tên miền 
  • Khởi chạy và quản lý email
  • Quản lý và lưu trữ tệp web
directadmin-user
directadmin-reseller

DirectAdmin với giao diện Reseller

  • Tạo tài khoản user cho khách hàng
  • Giám sát tổng dung lượng sử dụng
  • Truyền và sao lưu dữ liệu trong một vài cú nhấp chuột

DirectAdmin với giao diện Admin

  • Tạo tài khoản Reseller và user cho khách hàng
  • Giám sát tổng dung lượng sử dụng, máy chủ
  • Truyền và sao lưu dữ liệu trong một vài cú nhấp chuột
directadmin-admin