Giới thiệu về JetBackup

JetBackup là một module cho cPanel được sử dụng rộng rãi để thay thế tính năng backup mặc định của cPanel, 

  • JetBackup giúp cho user tự thao tác restore từng thành phần của gói Hosting
  • Có thể download về máy tính các bản backup để luu trữ trong trường hợp cần thiết
  • Tự động gửi thông báo về email khi thực hiện xong các thao tác như: tạo link download, restore hoàn tất v.v.