Giới thiệu về KernelCare

KernelCare giúp cho người quản trị nâng cấp bảo mật các Kernel Linux thường xuyên mà không cần khởi động lại. Đảm bảo cho bạn không bao giờ bỏ lỡ các bảo mật