Giới thiệu về Plesk

Plesk Onyx cung cấp cho khách hàng là nhà cung cấp dịch vụ rất nhiều phần mềm hữu ích, tin cậy, ổn định cho hệ thống.

Plesk Onyx được sử dụng tại rất nhiều công ty dịch vụ Hosting trên thế giới. Đặc biệt là Plesk Onyx hỗ trợ đồng thời hai nền tảng Windows/Linux, Plesk giúp đơn giản hóa hơn rất nhiều trong vận hành cũng như quản trị.