DỊCH VỤ BỔ SUNG ĐƠN GIÁ ( VNĐ/THÁNG)
Mua 1 IPv4 120.000
Mua 10 IPv4 960.000
Mua 1 GB Dung Lượng20.000
Mua 10 GB Dung Lượng100.000
Mua 1 tài khoản15.000
Mua 10 tài khoản100.000

CHI TIẾT VỀ GÓI ĐẠI LÝ HOSTING DIRECTADMIN

 • Dung lượng SSD

  Dung lượng SSD

 • Băng Thông

  Băng Thông

 • DirectAdmin Account

  DirectAdmin Account

 • MySQL Databases

  MySQL Databases

 • Tài khoản Email

  Tài khoản Email

 • Alias/Sub-domains

  Alias/Sub-domains

 • Backup hàng tuần

  Backup hàng tuần

 • SSL miễn phí

  SSL miễn phí

 • Control Panel

  Control Panel

 • Web Server

  Web Server

 • Thanh toán 3 tháng

  Thanh toán 3 tháng

 • Thanh toán 6 tháng

  Thanh toán 6 tháng

 • Thanh toán 12 tháng

  Thanh toán 12 tháng

 • Thanh toán 24 tháng

  Thanh toán 24 tháng

 • Thanh toán 36 tháng

  Thanh toán 36 tháng

RSL-DA01
 • Dung lượng SSD

  10 GB

 • Băng Thông

  Không giới hạn

 • DirectAdmin Account

  15

 • MySQL Databases

  Không giới hạn

 • Tài khoản Email

  Không giới hạn

 • Alias/Sub-domains

  Không giới hạn

 • Backup hàng tuần

 • SSL miễn phí

  Lets Encrypt

 • Control Panel

  DirectAdmin

 • Web Server

  LiteSpeed

 • Thanh toán 3 tháng

  500.000 VND

 • Thanh toán 6 tháng

  800.000 VND

 • Thanh toán 12 tháng

  1.200.000 VND

 • Thanh toán 24 tháng

  2.400.000 VND

 • Thanh toán 36 tháng

  3.600.000 VND

RSL-DA02
$50 / month
 • Dung lượng SSD

  20 GB

 • Băng Thông

  Không giới hạn

 • DirectAdmin Account

  30

 • MySQL Databases

  Không giới hạn

 • Tài khoản Email

  Không giới hạn

 • Alias/Sub-domains

  Không giới hạn

 • Backup hàng tuần

 • SSL miễn phí

  Lets Encrypt

 • Control Panel

  DirectAdmin

 • Web Server

  LiteSpeed

 • Thanh toán 3 tháng

  800.000 VND

 • Thanh toán 6 tháng

  1.500.000 VND

 • Thanh toán 12 tháng

  2.400.000 VND

 • Thanh toán 24 tháng

  4.800.000 VND

 • Thanh toán 36 tháng

  7.200.000 VND

RSL-DA03
$60 / month
 • Dung lượng SSD

  40 GB

 • Băng Thông

  Không giới hạn

 • DirectAdmin Account

  50

 • MySQL Databases

  Không giới hạn

 • Tài khoản Email

  Không giới hạn

 • Alias/Sub-domains

  Không giới hạn

 • Backup hàng tuần

 • SSL miễn phí

  Lets Encrypt

 • Control Panel

  DirectAdmin

 • Web Server

  LiteSpeed

 • Thanh toán 3 tháng

  1.500.000 VND

 • Thanh toán 6 tháng

  3.000.000 VND

 • Thanh toán 12 tháng

  6.000.000 VND

 • Thanh toán 24 tháng

  12.000.000 VND

 • Thanh toán 36 tháng

  18.000.000 VND

Thông số chung mặc định của các gói Hosting được tạo

THÔNG SỐCHI TIẾT
CPU1 Core CPU
RAM1 GB RAM
IOPS1024
IO5 MB/s

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HOSTING TẠI TECHHOST

Thông tin cloud server hosting