ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN TẠI TECHHOST

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

TLD
Thời hạn
Đăng ký
Chuyển về
Gia hạn
.vn
1 năm
750.000 VNĐ
470.000 VNĐ
470.000 VNĐ
.com.vn
1 năm
630.000 VNĐ
340.000 VNĐ
340.000 VNĐ
.net.vn
1 năm
630.000 VNĐ
340.000 VNĐ
340.000 VNĐ
.biz.vn
1 năm
630.000 VNĐ
340.000 VNĐ
340.000 VNĐ

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TÊ

TLD
Thời hạn
Đăng ký
Chuyển về
Gia hạn
.com
1 năm
275.000 VNĐ
275.000 VNĐ
275.000 VNĐ
.net
1 năm
275.000 VNĐ
275.000 VNĐ
275.000 VNĐ
.top
1 năm
165.000 VNĐ
165.000 VNĐ
165.000 VNĐ
.info
1 năm
275.000 VNĐ
275.000 VNĐ
275.000 VNĐ
.shop
1 năm
874.000 VNĐ
874.000 VNĐ
874.000 VNĐ
.biz
1 năm
320.000 VNĐ
320.000 VNĐ
320.000 VNĐ

Các tính năng quản trị tên miền

  • Hệ thống quản lý DNS chuyên nghiệp
  • Thay đổi, cập nhật Nameserver
  • Tự lấy mã EPP (Authorization Code) để chuyển tên miền đi.
  • Tự động gia hạn
  • Quản lý, cập nhật thông tin sở hữu tên miền

Ẩn thông tin tên miền

ID Protection là tính năng sẽ giúp quý khách ẩn các thông tin tên miền quan trọng khỏi sự nhòm ngó của những cá nhân hay tổ chức chuyên spam hoặc thu thập thông tin để bán lại.

Chỉ với 80.000 đồng/năm, thông tin tên miền sẽ được ẩn hoàn toàn.