ĐIỀU KHOẢN CỘNG TÁC VIÊN

 1. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Phương Đông (“TECHHOST”, “chúng tôi”, “TechHost Online Solution”, tùy theo từng trường hợp) xin gửi đến quý khách hàng (“Bạn”, “Người dùng”, “Khách hàng” hoặc “Người đăng ký” có nghĩa là các cá nhân hoặc pháp nhân tham gia với chúng tôi để sử dụng dịch vụ) những điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ VPS tại TECHHOST. Khách hàng sử dụng các dịch vụ VPS của TECHHOST đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản sử dụng chung và điều khoản kèm thêm trong văn bản này.

 2. Điều khoản cộng tác viên
  1. Quảng bá dịch vụ
   TECHHOST cho phép các cộng tác viên sử dụng mọi kênh để quảng bá thương hiệu, hình ảnh và dịch vụ của chúng tôi nhằm tiếp cận người dùng có hiệu quả. Tuy nhiên TECHHOST không cho phép cộng tác viên sử dụng từ khóa “TECHHOST” (hoặc tương tự với các kiểu viết chữ cái khác) cho mục đích sử dụng dịch vụ quảng cáo trả tiền (Facebook Ads, Google Adwords,….) vì đây là thương hiệu riêng đã được TECHHOST bảo hộ và toàn quyền sử dụng cho mục đích nội bộ công ty.
  2. Thời gian bảo lưu huê hồng
   Cộng tác viên chỉ có thể rút tiền từ huê hồng đã được duyệt vào trạng thái “Có thể rút ra”. Khi đối tác giới thiệu thành công một khách hàng, huê hồng sẽ được bảo lưu và thời gian bảo lưu là 45 ngày, sau 45 ngày nếu khách hàng vẫn còn tiếp tục sử dụng dịch vụ thì huê hồng bảo lưu sẽ có thể rút ra, hoặc huê hồng sẽ được hủy nếu khách hàng hủy sử dụng dịch vụ.
  3. Rút tiền huê hồng
   Ngay khi số dư có thể rút ra trong tài khoản cộng tác viên đạt ngưỡng 1.000.000 đồng trở lên, đối tác có thể rút ra thông qua nút bấm yêu cầu thanh toán ngay tại trang cộng tác viên. TECHHOST sẽ thanh toán cho đối tác thông qua phương thức chuyển khoản và thời gian thanh toán sẽ mất từ 1-3 ngày làm việc.
  4. Thuế thu nhập cá nhân
   Mọi đối tác khi rút tiền từ TECHHOST đều phải có trách nhiệm đóng Thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định của pháp luật khi thu nhập mỗi tháng bằng hoặc lớn hơn 2.000.000 đồng, và TECHHOST sẽ tiến hành khấu trừ trực tiếp vào số tiền rút ra để đóng hộ cho đối tác. Trường hợp đối tác rút số tiền dưới 2.000.000 thì chúng tôi sẽ tiến hành trừ vào lần rút tiền kế tiếp trong tháng dựa trên tổng số tiền mà quý đối tác đã rút ra.
  5. Hợp đồng cộng tác viên
   Ở lần rút tiền đầu tiên, chúng tôi sẽ yêu cầu đối tác cung cấp bản photo CMND và ký hợp đồng cộng tác viên theo mẫu của TECHHOST để làm hợp đồng cộng tác viên theo quy định. Mỗi đối tác chỉ cần khai báo thông tin này một lần.