ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÊN MIỀN

 1. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Phương Đông (“TECHHOST”, “chúng tôi”, “TechHost Online Solution”, tùy theo từng trường hợp) xin gửi đến quý khách hàng (“Bạn”, “Người dùng”, “Khách hàng” hoặc “Người đăng ký” có nghĩa là các cá nhân hoặc pháp nhân tham gia với chúng tôi để sử dụng dịch vụ) những điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ VPS tại TECHHOST. Khách hàng sử dụng các dịch vụ VPS của TECHHOST đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản sử dụng chung và điều khoản kèm thêm trong văn bản này.
 2. Trách nhiệm của khách hàng
  1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin được quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức/cá nhân khác.
  2. Có trách nhiệm đóng phí đầy đủ các chi phí đăng ký, chuyển về và gia hạn tên miền theo biểu giá tại TECHHOST.
  3. Cung cấp đầy đủ thông tin khi đăng ký tên miền theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.
  4. Khai báo tên miền với Bộ Thông tin và Truyên thông tại www.thongbaotenmien.vn ngay sau khi tên miền được đưa vào sử dụng.
 3. Tên miền quốc gia .vn, .com.vn, .net.vn, .org.vn
  TECHHOST là đại lý đăng ký tên miền quốc gia có đuôi mở rộng .vn, .com.vn, .net.vn, .org.vn, của Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa (NhanHoa)  tại Việt Nam và đây là một trong những đơn vị đăng ký tên miền quốc tế của ICANN. Các tên miền với những đuôi mở rộng này khi đăng ký tại TECHHOST sẽ được quản lý bởi TECHHOST và NhanHoa.
 4. Các tên miền quốc tế 
  TECHHOST là đại lý đăng ký tên miền quốc tế có đuôi mở rộng .com, .net, .org.vn,… của Công ty NameSilo, LLC  và đây là một trong những đơn vị đăng ký tên miền quốc tế của ICANN. Các tên miền với những đuôi mở rộng này khi đăng ký tại TECHHOST sẽ được quản lý bởi TECHHOST và NameSilo.
 5. Dịch vụ đi kèm tên miền
  Tên miền đăng ký tại TECHHOST luôn được kèm theo các tính năng:
  1. Quản lý DNS (miễn phí).
  2. Tạo Nameserver riêng (miễn phí).
  3. Ẩn thông tin tên miền (miễn phí).
 6. Các quy định liên quan đến việc sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam
  1. Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
  2. Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.