ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ EMAIL

  1. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Phương Đông (“TECHHOST”, “chúng tôi”, “TechHost Online Solution”, tùy theo từng trường hợp) xin gửi đến quý khách hàng (“Bạn”, “Người dùng”, “Khách hàng” hoặc “Người đăng ký” có nghĩa là các cá nhân hoặc pháp nhân tham gia với chúng tôi để sử dụng dịch vụ) những điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ VPS tại TECHHOST. Khách hàng sử dụng các dịch vụ VPS của TECHHOST đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản sử dụng chung và điều khoản kèm thêm trong văn bản này.
  2. Trách nhiệm của khách hàng
    – Khách hàng không được sử dụng các dịch vụ email tại TECHHOST ( bao gồm email hosting, email server,email 365 ) để phục vụ cho mục đích phát tán email quảng cáo không hợp lệ, thư rác(spam) với số lượng lớn tại cùng một thời điểm.
    – Khách hàng thực hiện gửi email ra ngoài hệ thống nhưng có chứa nội dung phishing, hoặc nội dung email có chứa virus, mã độc gây ảnh hưởng đến người dùng và hệ thống.
    – Khách hàng sử dụng dịch vụ email trái với quy định của pháp luật Viêt Nam và quy định của tổ chức email quốc tế.