ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢN TRỊ

 1. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Phương Đông (“TECHHOST”, “chúng tôi”, “TechHost Online Solution”, tùy theo từng trường hợp) xin gửi đến quý khách hàng (“Bạn”, “Người dùng”, “Khách hàng” hoặc “Người đăng ký” có nghĩa là các cá nhân hoặc pháp nhân tham gia với chúng tôi để sử dụng dịch vụ) những điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ VPS tại TECHHOST. Khách hàng sử dụng các dịch vụ VPS của TECHHOST đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản sử dụng chung và điều khoản kèm thêm trong văn bản này.
 2. Cam kết quản trị
  1. Uptime
   Chúng tôi cam kết dịch vụ khi được quản trị sẽ có cam kết uptime 99,9% theo chính sách cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) tại TECHHOST. Cam kết này không được áp dụng khi website bị lỗi từ mã nguồn khiến webserver không thể xử lý được, và khi dịch vụ bị tạm khóa do vi phạm chính sách sử dụng dịch vụ chung.
  2. Sao lưu dữ liệu
   Trên dịch vụ quản trị, TECHHOST sẽ hỗ trợ khách hàng thiết lập tự động sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng của website theo thời gian mong muốn của khách hàng. Việc sao lưu sẽ sao lưu trên ổ cứng hoặc lưu trữ ra dịch vụ bên ngoài theo yêu cầu cụ thể.
  3. Hỗ trợ kỹ thuật
   TECHHOST luôn cam kết hỗ trợ kỹ thuật 24/7 thông qua phương thức ticket gửi đến phòng kỹ thuật và thời gian phản hồi không quá 15 phút.
  4. Xử lý lỗi
   TECHHOST sẽ theo dõi máy chủ và các dịch vụ được cài đặt trên máy chủ. Khi xuất hiện lỗi chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức với các lỗi nhỏ hoặc không quan trọng. Với các lỗi nghiêm trọng, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp bằng điện thoại để thông báo với khách hàng.
   Chúng tôi không xử lý các lỗi liên quan đến dữ liệu của quý khách như các ứng dụng của khách hàng, mã nguồn website khi bị lỗi.
 3. Bảo mật dịch vụ
  Khách hàng sẽ được cấp tài khoản để có thể đăng tải dữ liệu lên máy chủ. Vì vậy khách hàng cần có trách nhiệm tự bảo mật dữ liệu tải lên và TECHHOST sẽ không chịu trách nhiệm với các sự cố bảo mật liên quan đến việc sử dụng lỏng lẻo hoặc chủ quan của khách hàng.
 4. Thời hạn đăng ký
  Dịch vụ quản trị máy chủ sẽ đăng ký với thời hạn tối thiểu là 3 tháng và dịch vụ máy chủ/VPS đi kèm phải có thời hạn đăng ký 6 tháng trở lên.
 5. Bàn giao thông tin khi kết thúc quản trị
  Khi thời hạn dịch vụ quản trị kết thúc, TECHHOST sẽ tiến hành bàn giao đầy đủ các thông tin liên quan đến máy chủ bao gồm tài khoản quản trị root và các thông tin khác nếu có.