1. Chấp nhận các điều khoản thỏa thuận

Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Phương Đông (“chúng tôi”, “TechHost”, tùy theo từng trường hợp) cung cấp Dịch Vụ (được nêu trên website https://www.techhost.vn) cho bạn, tùy thuộc vào các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ sau đây (sau đây được gọi tắt là “TH-DKSDDV”). Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật TH-DKSDDV theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi TH-DKSDDV được cập nhật, việc đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TH-DKSDDV đã được cập nhật. Bạn có thể xem bản TH-DKSDDV mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: https://techhost.vn/quy-dinh-su-dung-dich-vu.html

2. Đăng ký dịch vụ:

Khi xem xét việc bạn sử dụng Dịch Vụ, bạn cam kết rằng mình có tư cách pháp nhân theo luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác. Bạn cũng đồng ý rằng:

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

– Bạn quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền và các dịch vụ khác của mình, tự chịu trách nhiệm trong trường hợp vi phạm các quy định về sử dụng tên miền và các dịch vụ khác của mình hoặc do quản lý lỏng lẻo gây ra.

– Bạn chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền và các dịch vụ khác đã đăng ký. Trong trường hợp tên miền và các dịch vụ khác hết hạn hợp đồng mà chưa/không trả phí duy trì thì dịch vụ sẽ bị tự động tạm ngừng và/hoặc bị thu hồi theo quy định của pháp luật. Thời gian nộp phí duy trì tối thiểu được quy định tại Điều 4.

– Bạn đồng ý tuân thủ các quy định và chính sách có liên quan của ICANN, kể cả Quy trình Giải quyết Tranh chấp Thống nhất của ICANN khi bạn đăng ký tên miền quốc tế http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan. Bạn đồng ý gửi và giữ thông tin đăng ký của bạn kể cả thông tin liên hệ cho việc đăng ký và các liên lạc khác, luôn được hoàn chỉnh và chính xác.

– Bạn đồng ý tuân thủ các quy định và chính sách có liên quan của VNNIC, kể cả Quy trình Giải quyết Tranh chấp Thống nhất của VNNIC khi bạn đăng ký tên miền quốc gia .VN quy định tại vào 73/QĐ-VNNIC của Trung tâm Internet Việt Nam ban hàng ngày 17/03/2010. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.

– Bạn đồng ý gửi và giữ thông tin đăng ký của bạn kể cả thông tin liên hệ cho việc đăng ký và các liên lạc khác, luôn được hoàn chỉnh và chính xác theo Theo Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

– Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo bằng văn bản ngay cho TechHost biết để đảm bảo thông tin chính xác. TechHost không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại Mục 2 này.

– Bạn hiểu và đồng ý rằng tên miền là tài nguyên đặc biệt được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước vì vậy TechHost chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho bạn trong phạm vi những tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian hoàn thành việc đăng ký tên miền và dưới sự chấp thuận cấp phát của cơ quan quản lý tên miền. Trong trường hợp tên miền không đăng ký được chúng tôi sẽ hoàn lại 100% phí đăng ký tên miền cho bạn.

– Bạn cam kết hoàn tất hồ sơ gửi về cho chúng tôi (Đối với cá nhân : 01 hợp đồng, 01 bản sao CMND (không cần công chứng),đối với tổ chức: 01 hợp đồng có đóng dấu của tổ chức) trong thời gian 15 ngày kể từ ngày dịch vụ đã được đăng ký thành công. Trong trường hợp chậm bổ sung hồ sơ, dịch vụ sẽ bị khóa mà không hoàn lại phí. TechHost không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

– Bạn thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ này không được hoàn lại phí khi đã đăng ký, đã gia hạn hoặc bạn chấm dứt việc sử dụng dịch vụ.

– Bạn phải chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia. VN trên website http://thongbaotenmien.vn/jsp/newAnnounceDomainStep1.jsp của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin.

– Bạn hiểu và đồng ý tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.

– Bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây: https://techhost.vn/huong-dan-thanh-toan.html . TechHost không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định thanh toán này.

3. Quản lý dịch vụ

Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định chủ động kiểm tra dịch vụ. Khi phát hiện sai các trường hợp sau:

– Chủ thể và thông tin liên hệ không đúng theo hợp đồng.
– Thông số dịch vụ không đúng theo hợp đồng.
– Tên miền đăng ký không đầy đủ, không chính xác theo hợp đồng.
– Thời gian duy trì dịch vụ khác không đúng với hợp đồng.(Lưu ý Whois tên miền để kiểm tra)
– Đã thanh toán và cung cấp cấp thông tin đăng ký đầy đủ nhưng không nhận được thư xác nhận dịch vụ đã đăng ký thành công.

Khi phát hiện một trong các trường hợp trên, Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên kinh doanh hoặc phản hồi cho chúng tôi trong vòng 24h theo đường dây nóng 0902.744.996 hoặc gửi về info@techhost.vn. TechHost không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

4. Gia hạn và xóa dịch vụ

Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định phải chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các tên miền và các dịch vụ đã đăng ký, phải chủ động phối hợp hoàn thành thủ tục ký hợp đồng gia hạn dịch vụ theo quy định sau:

– Dịch vụ tên miền .VN và tên miền quốc tế trước 10 ngày kể hết hạn và thu hồi sau 65 ngày sau khi hết hạn.
– Dịch vụ lưu trữ trên máy chủ (hosting, email, vps, thuê chỗ đặt máy chủ, thuê máy chủ, thuê máy chủ email, đường truyển, thuê tủ rack) trước 07 ngày kể từ ngày hết hạn và sẽ xóa dữ liệu sau 15 ngày nếu không gia hạn.
– Dịch vụ thuê bản quyền phần mềm trước 07 ngày kể từ ngày hết hạn.
– Dịch vụ SSL trước 10 ngày kể từ ngày hết hạn.
– Tất cả dịch vụ khác không được đề cập bên trên trước 10 ngày kể từ ngày hết hạn
TechHost không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

5. Sao lưu & Lưu trữ và Sử Dụng dữ liệu

– Bạn hiểu và đồng ý rằng mọi dịch vụ đều có thể chứa lỗi gây rối, sai sót, lỗi và các vấn đề khác có thể làm hư hỏng hệ thống, dữ liệu. Do đó bạn có trách nhiệm thực hiện việc sao lưu tất cả dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của TechHost. Mọi mất mát , hư hỏng, lỗi về dữ liệu phát sinh trong suốt thời gian duy trì dịch vụ tại máy chủ của TechHost, TechHost không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.
– Bạn đồng ý rằng trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật, bản phải sao lưu tất cả dữ liệu tại thời điểm yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật . Bạn đồng ý giữ cho TechHost, các công ty liên quan, nhân viên, các đối tác, nhà cung cấp, người bán hàng, các tổ chức cấp giấy phép của TechHost, được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý của bất kỳ bên thứ ba nào, phát sinh từ việc bạn không tuân thủ quy định này.
– Bạn đồng ý rằng hệ thống sao lưu dữ liệu dự phòng của TechHost chỉ nhằm phục vụ vấn đề khi có sự cố hư hỏng phần cứng xảy ra, bạn phải có trách nhiệm tự sao lưu tất cả dữ liệu của mình định kỳ hoặc trước khi thao tác, chỉnh sửa, nâng cấp hoặc thay đổi nội dung website của mình.

5.1 Việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để vi phạm bất kỳ bản quyền hoặc nhãn hiệu nào đều bị cấm. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn việc sao chép trái phép nhạc, sách, ảnh hoặc bất kỳ tác phẩm có bản quyền nào khác. Đề nghị bán bất kỳ hàng hóa giả mạo nào của chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức. Bất kỳ tài khoản nào bị phát hiện vi phạm bản quyền của người mẹ sẽ bị xóa nhanh chóng hoặc truy cập tài liệu bị vô hiệu hóa. Bất kỳ tài khoản nào vi phạm luật bản quyền sẽ bị tính phí hành chính và có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn .. Nếu bạn cho rằng bản quyền hoặc nhãn hiệu của bạn đang bị xâm phạm, hãy gửi email tới dmca@techhost.vn Yêu cầu DMCA. Nếu yêu cầu là vấn đề cấp phép, chúng tôi có thể yêu cầu thêm tài liệu.

5.2 Không được phép sử dụng tài khoản dùng chung làm thiết bị sao lưu / lưu trữ, mọi bản sao lưu, bao gồm Sao lưu cPanel sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi.

Ví dụ về tài liệu không được chấp nhận trên tất cả máy chủ shared hosting và reseller bao gồm:
– Topsites
– Các mục được phát hành IRC
– Các tập lệnh / trình ẩn danh proxy công cộng (Trừ khi chúng chỉ dành cho mục đích sử dụng riêng của bạn)
– Phần mềm lậu / Warez (Liên kết đến phần mềm lậu cũng không được phép, bao gồm các trang web như MegaUpload, RapidShare, v.v.)
– Lưu trữ hình ảnh / file
– Trang web AutoSurf / PTC / PTS / PPC
– Máy quét IP
– Các chương trình / kịch bản / ứng dụng Bruteforce
– Mail Bombers / Spam Scripts
– Dịch vụ quảng cáo biểu ngữ (xoay vòng quảng cáo biểu ngữ thương mại)
– File Dump / Mirror Scripts (tương tự như rapidshare)
– Phát trực tuyến âm thanh thương mại (nhiều hơn một hoặc hai luồng)
– Escrow / Ngân hàng Debentures
– Chương trình lãi suất cao (HYIP) hoặc các trang liên quan
– Địa điểm đầu tư (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life / Linden Exchange, Ponzi, MLM / Pyramid Scheme)
– Bán bất kỳ chất được kiểm soát nào mà không có bằng chứng trước của (các) giấy phép thích hợp
– Chương trình Prime Banks
– Trang web cờ bạc / sòng bạc
– MUD / RPG / PBBG
– Các trang web / lưu trữ / chương trình tập trung vào Hacker
– Trang web quảng bá hoạt động bất hợp pháp
– Diễn đàn và / hoặc trang web phân phối hoặc liên kết đến nội dung không hợp pháp / lậu / bất hợp pháp
– Ngân hàng Debentures / Ngân hàng Debenture Chương trình Thương mại
– Các trang web gian lận (Bao gồm, nhưng không giới hạn ở các trang web được liệt kê tại aa419.org & escrow-fraud.com)
– Tập lệnh email hàng loạt
– Phát sóng hoặc phát trực tiếp các sự kiện thể thao trực tiếp (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF, v.v.)

Ví dụ về tài liệu không được chấp nhận trên tất cả các máy chủ Chuyên dụng (VPS, Dedicated) bao gồm:
– IRCD (máy chủ IRC)
– Tập lệnh / Bots IRC
– Phần mềm lậu / Nulled Scripts / Warez
– Máy quét IP
– Các chương trình / kịch bản / ứng dụng Bruteforce
– Mail Bombers / Tập lệnh spam
– Ký quỹ
– Chương trình lãi suất cao (HYIP) hoặc các trang liên quan
– Địa điểm đầu tư (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life / Linden Exchange, Ponzi, MLM / Pyramid Scheme)

– Bán bất kỳ chất được kiểm soát nào mà không có bằng chứng trước của (các) giấy phép thích hợp

– Chương trình Prime Banks
– Trang web xổ số / cờ bạc
– Các trang web / lưu trữ / chương trình tập trung vào Hacker
– Trang web quảng bá hoạt động bất hợp pháp
– Diễn đàn và / hoặc trang web phân phối hoặc liên kết đến nội dung không hợp pháp / lậu / bất hợp pháp
– Ngân hàng Debentures / Ngân hàng Debenture Chương trình Thương mại
– Các trang web gian lận (Bao gồm, nhưng không giới hạn ở các trang web được liệt kê tại aa419.org & escrow-fraud.com)
– Tập lệnh email hàng loạt
– Phát sóng hoặc phát trực tiếp các sự kiện thể thao trực tiếp (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF, v.v.)

Dịch vụ TechHost, bao gồm tất cả các thiết bị, mạng và thiết bị mạng có liên quan chỉ được cung cấp cho khách hàng được phép sử dụng. Hệ thống TechHost có thể được giám sát cho tất cả các mục đích hợp pháp, bao gồm đảm bảo rằng việc sử dụng được ủy quyền, để quản lý hệ thống, để tạo điều kiện bảo vệ khỏi truy cập trái phép và xác minh các quy trình bảo mật, khả năng sống sót và an ninh hoạt động. Trong quá trình theo dõi, thông tin có thể được kiểm tra, ghi lại, sao chép và sử dụng cho các mục đích được ủy quyền. Sử dụng hệ thống TechHost (s) cấu thành sự đồng ý để theo dõi cho các mục đích này.

Bất kỳ tài khoản nào được tìm thấy kết nối với mạng hoặc hệ thống của bên thứ ba mà không có sự cho phép của bên thứ ba đều bị tạm ngưng. Việc truy cập vào các mạng hoặc hệ thống ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của bạn phải được sự đồng ý bằng văn bản của bên thứ ba. TechHost có thể, theo quyết định của mình, yêu cầu và yêu cầu tài liệu chứng minh quyền truy cập vào mạng hoặc hệ thống của bên thứ ba được ủy quyền.

Chúng tôi có quyền từ chối phục vụ cho bất cứ ai. Bất kỳ tài liệu nào, theo phán đoán của chúng tôi, là khiêu dâm, đe dọa, bất hợp pháp hoặc vi phạm các điều khoản dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào có thể bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi (hoặc bị vô hiệu hóa), có hoặc không có thông báo.

Việc không trả lời email từ bộ phận lạm dụng của chúng tôi trong vòng 48 giờ có thể dẫn đến việc tạm ngừng hoặc chấm dứt các dịch vụ của bạn. Tất cả các vấn đề lạm dụng phải được xử lý thông qua ticket / email

5.3 Sử dụng tài nguyên.

Người dùng không được:
– Sử dụng 75% hoặc nhiều tài nguyên hệ thống tối đa của bạn lâu hơn 90 giây. Có rất nhiều hoạt động có thể gây ra các vấn đề như vậy; bao gồm: CGI script, FTP, PHP script, HTTP, v.v.
– Chạy các tiến trình phía máy chủ độc lập, không cần giám sát tại bất kỳ thời điểm nào trên máy chủ. Điều này bao gồm bất kỳ và tất cả các trình tiện ích, chẳng hạn như IRCD.
– Chạy bất kỳ loại spider web hoặc chỉ mục (bao gồm cả Google Cash / AdSpy) trên các máy chủ chia sẻ.
– Chạy bất kỳ phần mềm nào có giao tiếp với mạng IRC (Internet Relay Chat).
– Chạy bất kỳ ứng dụng bit, trình theo dõi hoặc ứng dụng khách nào. Bạn có thể liên kết đến torrent không hợp lệ, nhưng không thể lưu trữ hoặc lưu trữ chúng trên các máy chủ được chia sẻ của chúng tôi.
– Tham gia vào bất kỳ hoạt động chia sẻ tệp / ngang hàng nào
– Chạy bất kỳ máy chủ trò chơi nào như Counter Strike, Half-Life, Battle Field, v.v … – ngoại trừ gói VPS/Dedicated cho game
– Chạy các mục cron với khoảng thời gian dưới 15 phút.
– Chạy bất kỳ truy vấn MySQL nào dài hơn 15 giây. Các bảng MySQL nên được lập chỉ mục một cách thích hợp.
– Khi sử dụng PHP bao gồm các hàm để bao gồm một tệp cục bộ, hãy bao gồm tệp cục bộ thay vì URL. Thay vì bao gồm (“http://yourdomain.com/include.php”) sử dụng include (“include.php”)
– Lưu trữ các bản sao lưu trên tài khoản của bạn, nếu bạn cần nhà cung cấp dự phòng, chúng tôi khuyên bạn nên dropbox.com, drive.google.com
– Lưu trữ bất kỳ đa phương tiện nào lớn hơn 250MB cho mỗi video trên tài khoản của bạn.
– Chia sẻ tài khoản của bạn với bạn bè và các thành viên trong gia đình.
– Tài khoản của bạn chỉ dành cho trang web của bạn.
– Lưu trữ các tệp trên tài khoản TechHost của họ không dành cho trang web được lưu trữ tại TechHost. (Ví dụ: Lưu trữ tệp phương tiện cho một trang web khác)

5.4 Inodes

Tùy theo gói dịch vụ mà có mức quy định inodes khác nhau nhưng chúng tôi có những quý định chung như sau:
Việc sử dụng hơn 80% inodes trên bất kỳ tài khoản được chia sẻ – shared hosting, tài khoản khách của người bán lại, hosting doanh nghiệp nào có thể dẫn đến cảnh báo trước và nếu không có hành động nào bị tạm ngưng trong tương lai. Các tài khoản được tìm thấy vượt quá giới hạn 90% inodes sẽ tự động bị xóa khỏi hệ thống sao lưu của chúng tôi để tránh sử dụng quá mức. Mỗi tập tin (một trang web, tập tin hình ảnh, email, vv) trên tài khoản của bạn sử dụng được hiểu là 1 inode.

Các trang web hơi vượt quá giới hạn inode của chúng tôi không thể bị tạm ngưng; tuy nhiên, các tài khoản liên tục tạo và xóa số lượng lớn tệp một cách thường xuyên, có hàng trăm nghìn tệp hoặc gây thiệt hại cho hệ thống tệp có thể bị gắn cờ để xem xét và / hoặc tạm ngưng. Nguyên nhân chính của inode quá mức có vẻ là do người dùng đã bật địa chỉ catchall của họ nhưng không bao giờ kiểm tra hộp thư tài khoản chính của họ. Theo thời gian, hàng chục nghìn tin nhắn (hoặc nhiều hơn) tích tụ, cuối cùng đẩy tài khoản vượt quá giới hạn inode của chúng tôi. Để vô hiệu hóa hộp thư mặc định của bạn, hãy đăng nhập vào cPanel và chọn “Thư”, sau đó “Địa chỉ mặc định”, “Đặt địa chỉ mặc định”, sau đó nhập:: failed: Không có người dùng nào ở đây.

6. Tài khoản, mật khẩu và sự bảo mật

Bạn và nhân viên được bạn uỷ quyền có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho TechHost về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. TechHost không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

7. Hỗ trợ kỹ thuật

Bạn chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc và khiếu nại các bên thứ ba liên quan đến bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ bên thứ ba và bạn tự chịu chi phí khi cung cấp các dịch vụ đó. Theo các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của bạn theo các nguyên tắc hỗ trợ của chúng tôi áp dụng cho Dịch vụ. Trước khi yêu cầu hỗ trợ, Bạn sẽ cố gắng tự sửa lỗi, trục trặc kỹ thuật, sai sót về chức năng hoặc lỗi kết nối mạng mà không liên lạc với chúng tôi. Sau đó, người quản lý được bạn chỉ định có thể gửi một văn bản yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua trung tâm trợ giúp trực tuyến có thể truy cập tại id.techhost.vn, hoặc các URL mà chúng tôi có thể cung cấp. Các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho bạn được cung cấp qua trang website: id.techhost.vn.

8. Quyền tạm ngưng và chấm dứt cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có toàn quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

– Bạn sử dụng dịch vụ vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam. Bạn sử dụng dịch vụ để gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào
– Bạn gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm…hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.
– Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.
– Bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông
– Bạn có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên Dịch Vụ hoặc ở nơi khác.
– Bạn mạo nhận với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của TechHost, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách khác xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức
– Bạn khai thác Dịch vụ được cung cấp dạng chia sẻ trên cùng một máy chủ (Web Hosting, Email Hosting…) vượt quá mức tài nguyên quy định cho mỗi loại hình Dịch vụ.
– Bạn vi phạm các chính sách về gởi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Về chống thư rác. (http://www.vncert.gov.vn/tainguyen/90-2008ND-CP.doc)

9. Lợi ích của bên thứ ba

Bạn đồng ý rằng, ngọai trừ trường hợp được quy định rõ ràng khác đi trong TH-DKSDDV này, sẽ không có lợi ích của bên thứ ba nào theo TH-DKSDDV này.

10. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho TechHost và các công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện, nhân viên, các đối tác, nhà cung cấp, người bán hàng, các tổ chức cấp giấy phép của TechHost, được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ Nội Dung mà bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp dưới hình thức khác qua Dịch Vụ, phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch Vụ, việc bạn liên kết tới Dịch Vụ, việc bạn vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc vi phạm luật pháp hiện hành.

11. Giới hạn trách nhiệm

Bạn hiểu rõ ràng và đồng ý rằng TechHost và các công ty mẹ, công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các nhân viên, các đại diện, các đối tác và các tổ chức cấp giấy phép sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, là hậu quả hoặc điển hình, bao gồm nhưng không giới hạn đối với, các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi TechHost hoặc các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ, công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện hoặc các nhân viên, tùy theo từng trường hợp, đã được tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó),phát sinh từ: (i) dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của dịch vụ; (iii) chi phí mua các hàng hóa và dịch vụ thay thế do bất kỳ các hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc các dịch vụ được mua hoặc có được hoặc các thông điệp nhận được hoặc các giao dịch được thực hiện thông qua hoặc từ dịch vụ; (iv) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà bạn truyền tải; (v) xác nhận hoặc hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (vi) mọi sản phẩm hoặc dịch vụ bị bác bỏ hoặc các thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc (vii) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ, các tài liệu hoặc các sản phẩm.

12. Dịch vụ miễn phí

– Trong phạm vi được cho phép, TechHost có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng. Bạn đồng ý rằng trên các dịch vụ miễn phí mà bạn đăng ký sử dụng do chúng tôi cung cấp, TechHost giữ toàn quyền phát hành các quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn, lên màn hình hiển thị các dịch vụ miễn phí đó như: logo, banner, popup (cửa sổ bật lên),từ khóa, đường dẫn tới một website thứ ba v.v…
– Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa. TechHost cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.
– TechHost không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn hay một phần một Dịch vụ, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong một thời gian hợp lý và cơ hội để bạn đưa thông tin ra khỏi Dịch vụ đó.