reseller-cpael

Thông số chung mặc định của các gói Hosting được tạo

THÔNG SỐCHI TIẾT
CPU1 Core CPU
RAM1 GB RAM
IOPS1024
IO5 MB/s
DỊCH VỤ BỔ SUNG ĐƠN GIÁ ( VNĐ/THÁNG)
Mua 1 IPv4 120.000
Mua 10 IPv4 960.000
Mua 1 GB Dung Lượng20.000
Mua 10 GB Dung Lượng100.000
Mua 1 tài khoản15.000
Mua 10 tài khoản100.000

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HOSTING TẠI TECHHOST

Thông tin cloud server hosting