Chúng tôi giúp bạn mở rộng quy mô kinh doanh trên internet! Chúng tôi cam kết 99,99% thời gian hoạt động SLA với giá tốt nhất so với các nhà cung cấp cloud trên thị trường

Cần yêu cầu cao hơn? Chúng tôi luôn sẵng sàn phục vụ yêu cầu của bạn

Không chỉ là hệ thống ổn định 99.99% chúng tôi luôn cạnh bạn ngay khi bạn cần với tinh thần sẵn sàng 24/7

vCloud Server

Tùy chọn cấu hình

Các dịch vụ mở rộng

Private Cloud cung cấp một gốc riêng ( dedicated host) của hệ thống TechHost mà không có những khách hàng khác và có thể định cấu hình ngày từ bảng điều khiển

Gói dịch vụ

Các gói Private Cloud đi kèm với rất nhiều tài nguyên để bạn phân bổ phù hợp.

Kết nối mạng upto 10 Gbps trên mỗi máy chủ đám mây được bao gồm trong tất cả các gói.

Dịch vụ Lưu trữ

Mua thêm lưu trữ cho Private Cloud.

Hệ điều hành và bản quyền

Object Storage (S3) cung cấp khả năng lưu trữ hàng loạt với chi phí tối thiểu.

NÂNG TẦM TỐI ƯU TĂNG TỐC DOANH NGHIỆP NGAY HÔM NAY